Op weg naar een visie & didactiek

Wat is STEM ?

De fysische leefwereld of omgeving behoort tot de dagelijkse realiteit van een kind. Onderwijs moet er dus toe bijdragen dat het kind de fysische realiteit (wereld van wetenschap en techniek) leert begrijpen, er vaardig mee kan omgaan en er een positieve houding tegenover ontwikkelt.

Het model

Hieronder zoomen we dieper in op elk onderdeel van het model dat heel visueel weergeeft, hoe we een STEM- leraar in het basisonderwijs zien en waarop een opleiding of professionalisering moet inzetten.

Ga naar de documenten

De sleutels

Met de sleutels focussen we op het toegankelijk maken van STEM voor alle kinderen, en willen we hen ondersteunen bij hun totale ontwikkeling. We gaan dieper in op een 6-tal sleutels die hieraan een bijdrage leveren.

Ga naar de documenten