Over STEM

En de partners

Deze website is het resultaat van een interENW-project waar de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest deel uitmaakten van het projectteam. In samenwerking met diverse andere partners gingen we op zoek naar een didactiek voor STEM binnen de lerarenopleiding. De visie en de materialen die hier terug te vinden zijn, zijn ontwikkeld in samenwerking met alle stakeholders en vormen de rode draad doorheen het project.

De visie is gevisualiseerd aan de hand van een beeld, dit beeld staat ook centraal op deze website. Aan de CoP werd zowel digitaal als face-to-face vorm gegeven. Face-to-face samenkomsten gingen/gaan maandelijks door, en zijn gestart in september 2014. Na elke CoP-samenkomst werd/wordt een nieuwsbrief uitgegeven waarin wat aan bod kwam wordt voorgesteld voor de leden die niet aanwezig waren en waarin ook plaats is voor wat leden ondertussen deden en ontwikkelden. De inhoud van de nieuwsbrieven alsook de PPT’s en uitgeschreven activiteiten van de CoP zullen op de professionele website ondergebracht worden.

Leergemeenschap

Klik hier om de werkomgeving te openen.

De hoofddoelstelling is om een lerend netwerk uit te bouwen rond “STEM en schoolontwikkeling”. Hierbinnen zal er specifiek gefocust worden op directies en leraren die op hun basisschool de opdracht hebben om STEM te implementeren. Centraal staat dus de vraag: “Hoe kunnen we STEM op een duurzame wijze implementeren op basisscholen?”

Er zullen in totaal 6 inspiratiesessies, 6 groeisessies en 1 uitwisselsessie georganiseerd worden. De focus ligt in de inspiratiesessies op een getuigenis van een basisschool, in de implementatiesessie komt het accent te liggen om het detecteren van kritische succesfactoren om in een schoolteam aan de slag te gaan, terwijl in de groeisessies reflectie op de implementatie naar voor komt. Tot slot zal er in de uitwisselsessie een leermoment mogelijk gemaakt worden om te leren van de ervaringen.

Intekenen voor de lerende gemeenschap kan via deze link.